Ustavující valná hromada

23 / 10 / 2019

Informace z ustavující valné hromady ze dne 17. října 2019.

Dne 17. října 2019 proběhla v sídle firmy AVANT investiční společnost, a.s., obhospodařovatele fondu AMAP Private Equit Fund SICAV a.s. její ustavující valná hromada. Přítomni byly zakladatelé fondu, jmenovitě Zuzana Šťastná, Martin Prchal a Vladimír Svoboda, tedy 100% akcionářů s hlasovacím právem a dále zástupci obhospodařovatele. Na valné hromadě bylo přijato usnesení, které deklaruje zejména toto:

Byly zvoleny orgány společnosti.
Byl schválen statut fondu.
Byla schválena smlouva se mezi fondem a společností AVANT investiční společnost, a.s. o výkonu funkce.
Jako auditor fondu byla schválena společnost DANEPO - AUDIT s.r.o.
Byl schválen investiční výbor fondu.
Byla schválena pravidlo prezentace fondu