VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s. 

Podílejte se na zodpovědném a udržitelném podnikání tradičních a inovativních společností 

VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s. 

(dále jen Fond) je růstový investiční fond zaměřený na investice do středně velkých ziskových společností nejen v České republice.  

Snažíme se vyhledávat stabilní zavedené firmy, které mají pevné místo na trhu a vysokou přidanou hodnotu. Podniky, které dělají něco smysluplného a jsou v tom dobré. Postupně chceme vybudovat diverzifikované portfolio firem z různých odvětví, abychom minimalizovali rizika ekonomického cyklu. Neinvestujeme do start-upů.

Nyní se soustředíme zejména na potravinářské odvětví a zdravotnictví, kde investujeme prostřednictvím skupiny firem Vendeavour (www.vendeavour.cz).

V současné době dochází na českém trhu ke generační výměně vlastníků společností založených v devadesátých letech. Mnozí podnikatelé, kteří od píky vybudovali své firmy, už chtějí po 20-30 letech podnikání zvolnit. Avšak často nemají komu firmu předat.

My jim nabízíme, že firmu převezmeme a budeme ji dlouhodobě provozovat a dále rozvíjet. V převzatých společnostech pak úzce spolupracujeme s původními majiteli na zachování kontinuity chodu firmy. Původním majitelům také vždy umožňujeme ponechat si minoritní podíl ve firmě a s tím spojenou možnost se podstatnou měrou podílet na řízení společnosti a jejím budoucím růstu. Zároveň jim nabízíme možnost investovat prostředky získané prodejem firmy zpět do našeho Fondu.

VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů. Je určen pouze kvalifikovaným investorům, kteří mají dostatečné znalosti a zkušenosti s investováním a dostatečné finanční zázemí. Minimální investice do Fondu je 1 mil. Kč.

Proč investovat do Fondu?

  • Investice do reálných aktiv - fungujících podniků zejména v ČR
  • Dobré načasování a dostatek zajímavých příležitostí
  • Očekávaný nadstandardní výnos 6-10 % p.a. při garanci minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 6 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty Fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů prémiových, manažerských a výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních a preferenčních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu

Pro majitele firem

Jako majitel firmy můžete mít řadu důvodů, proč byste ji chtěli (celou nebo částečně) prodat. VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s. je připraven Vám za ni zaplatit férovou cenu. Firmy kupujeme s cílem je dále provozovat a rozvíjet, dle možností v úzké spolupráci s jejich zakladatelem. Pokud bude oboustranný zájem, mohou si zakladatelé v prodávané společnosti podržet minoritní podíl, či se zapojit jako kvalifikovaní investoři do dalšího rozvoje skupiny Vendeavour prostřednictvím Fondu. 
 


Předejte svoji firmu do zodpovědných rukou 

Jako majitel firmy můžete mít řadu důvodů, proč byste ji chtěli (celou nebo částečně) prodat. VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s. je připraven Vám za ni zaplatit férovou cenu. Firmy kupujeme s cílem je dále provozovat a rozvíjet, dle možností v úzké spolupráci s jejich zakladatelem. Pokud bude oboustranný zájem, mohou si zakladatelé v prodávané společnosti podržet minoritní podíl, či se zapojit jako kvalifikovaní investoři do dalšího rozvoje skupiny Vendeavour prostřednictvím Fondu.