Vendeavour SICAV

Hledáte způsob, jak dobře zhodnotit vaše finanční prostředky a zároveň se podílet na zodpovědné budoucnosti? Investujte s námi do stabilních společností působících v odvětví potravinářství, zdravotnictví nebo farmingu nové generace, které se vyznačují ziskovostí, inovativním přístupem a vzájemně se obohacují. Připojte se i vy k naší misi „Tvořit, Růst, Žít" a zajistěte si minimální výnos 8-10 % ročně prostřednictvím investice, která má smysl.
Naše firmy

Naše pilíře podnikání

Potravinářství

Výrobci i obchodní společnosti s dlouholetou tradicí. Investujeme do inovativního způsobu získávání proteinu a vyvíjíme rostlinné alternativy.

Zdravotnictví

Rozvíjíme distribuci moderní lékařské techniky. Poskytujeme profesionální servis i online poradenství pro alergiky.

Next Generation Farming

Pěstujeme houby vysoké kvality. Chceme investovat do moderních způsobů chovů ryb a aquaponie.

Next Generation Living

Připravujeme automatizovanou výrobu udržitelných dřevostaveb. Připravujeme developerské projekty.

Mám zájem o investici

VENDEAVOUR Private
Equity Fund SICAV a.s.

(dále jen Fond) je růstový investiční fond zaměřený na investice do středně velkých ziskových společností nejen v České republice.

Prostřednictvím růstového investičního fondu se zaměřujeme na investice do středně velkých ziskových společností nejen v České republice. Vyhledáváme zavedené firmy s vysokou přidanou hodnotou zaujímající pevné místo na trhu. Zajímají nás podniky, které dělají něco smysluplného a mají velký potenciál rozvíjet se a růst. Cílem Fondu je vybudování diverzifikovaného portfolia firem z různých odvětví, čímž chceme minimalizovat rizika ekonomického cyklu. Společně sdílíme zkušenosti, moderní technologie a nové poznatky.

vendeavour.cz

V současné době dochází na českém trhu ke generační výměně vlastníků úspěšných společností založených v devadesátých letech. Mnozí majitelé po dlouhých letech podnikání chtějí zvolnit a předat firmu spolehlivému subjektu, který bude dále rozvíjet její obchodní potenciál. V rámci spolupráce nabízíme převzetí firmy a její následný rozvoj se zachováním kontinuity provozu.

VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů, kteří mají dostatečné znalosti a zkušenosti s investováním a silné finanční zázemí. Minimální investice do Fondu je 1 mil. Kč.

 

Proč investovat
do Fondu?

Investice do reálných aktiv fungujících podniků nejen v České republice

Aktivně připravujeme pro vložení do fondu

projekty a firmy s vysokým potenciálem a přidanou hodnotu, sdružené pod společností Vendeavour Rose Garden a.s

Diverzifikované portfolio společností ze stabilních odvětví.

Přednostní podíl preferenčních investičních akcií

na zisku fondu (před prémiovými, výkonnostními a manažerskými investičními akciemi) do výše 6 % p.a.

Růst prostřednictvím rozvoje stávajících společností

a neustálé přípravě nových akvizic. Při jejich výběru zohledňujeme možné synergie se stávající strukturou a zaměřením našich firem a jak mohou přispět k naplnění naší mise

Garance minimálního výnosu preferenčních investičních akcií ve výši 6 % p.a. (MIN)

a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů prémiových, výkonnostních a manažerských investičních akcií ve prospěch držitelů preferenčních a prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu

Pro majitele firem

Jako majitel firmy můžete mít řadu důvodů, proč uvažovat o jejím prodeji. VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s. je připraven nabídnout vám férovou cenu. Firmy kupujeme s cílem dále je provozovat a rozvíjet. Vaše společnost bude u nás v dobrých rukou.

Předejte svoji firmu
do zodpovědných rukou

Po převzetí firmy nadále úzce spolupracujeme s původními majiteli, aby byla zachována kontinuita chodu společnosti. Umožníme vám ponechat si minoritní podíl ve firmě a s tím spojenou možnost se podstatnou měrou podílet na řízení společnosti a jejím budoucím růstu. Zároveň nabízíme možnost investovat prostředky získané prodejem firmy zpět do našeho Fondu.

Chci více informací