Vstup nového zakladatele

27.10.2020

Dnešního dne zvolila společnost AMAP Private Equity Fund SICAV a.s. řádným rozhodnutím valné hromady nové členy správní rady Fondu. MUDr. Viktora Růžičku do funkce předsedy správní rady a do funkcí členů správní rady Ing. Pavla Kudlíka a Mgr. Petra Pelikána.

MUDr. Viktor Růžička, zakladatel a majoritní vlastník holdingu Vendeavour (více na www.vendeavour.cz) se současně také stává jediným držitelem zakladatelských akcií Fondu.