Veřejná výzva k úpisu akcií fondu

11.11.2019

Na stránkách obhospodařovatele fondu AVANT investiční společnost, a.s. byla zveřejněna výzva pro veřejnost k úpisu akcií fondu kategorie PIA a PRIA. Bližší informace naleznete na adrese https://www.avantfunds.cz/cs/vyzvy/verejna-vyzva-k-upisu-akcii-pia-pria-fondu-amap-private-equity-fund-sicav-a-s/.