Ustavující valná hromada

23.10.2019

Informace z ustavující valné hromady ze dne 17. října 2019.

Dne 17. října 2019 proběhla v sídle firmy AVANT investiční společnost, a.s., obhospodařovatele fondu AMAP Private Equit Fund SICAV a.s. její ustavující valná hromada. Přítomni byly zakladatelé fondu, jmenovitě Zuzana Šťastná, Martin Prchal a Vladimír Svoboda, tedy 100% akcionářů s hlasovacím právem a dále zástupci obhospodařovatele. Na valné hromadě bylo přijato usnesení, které deklaruje zejména toto:

  • Byly zvoleny orgány společnosti.
  • Byl schválen statut fondu.
  • Byla schválena smlouva se mezi fondem a společností AVANT investiční společnost, a.s. o výkonu funkce.
  • Jako auditor fondu byla schválena společnost DANEPO - AUDIT s.r.o.
  • Byl schválen investiční výbor fondu.
  • Byla schválena pravidlo prezentace fondu